Seniori

Naziv takmičenja
I termin
Rezervni
Prvenstvo opštinskih saveza
19.5.2013.
26.5.2013.
Prvenstvo okružnih saveza
7 dana nakon održanog prvenstva opštine
7 dana kasnije
Ako se prvenstvo opštine održi u prvom terminu, u slučaju potrebe, prvenstvo okruga može da koristi i treći termin, odn. sva tri do prvenstva Republike
Napomena: Ako ima slobodnih termina, po održanom prvenstvu okruga, do prvenstva Srbije, može se organizovati Kup prvaka okruga
Prvenstvo republičkih saveza
16.6.2013.
23.6.2013. 30.6.2013
Prvenstvo Balkanskog saveza
7 dana nakon prvenstva Republike
7 dana kasnije
Kup prvaka okruga
7 dana posle prvenstva Balkana
7 dana kasnije

Napomena: U terminima za savezna prvenstva za seniore mogu se organizovati i odgovarjuća takmičenja za uzrast 11 - 18 godina.

Juniori

Naziv takmičenja
I termin
Rezervni
Prvenstvo Balkanskog saveza
17.8.2013.
24.8.2013
Prvenstvo republičkih saveza
7 dana nakon održanog prvenstva Balkana
7 dana kasnije
7 dana kasnije
Prvenstvo okružnih saveza
7 dana nakon održanog prvenstva Republike
7 dana kasnije
Prvenstvo opštinskih saveza
7 dana nakon prvenstva okruga
7 dana kasnije